Zavarujte se pred izgubo poslovnih podatkov

Poslovni podatki so dragoceno premoženje vsakega podjetja, njihova izguba, bodisi zaradi človeške napake, kriptovirusa ali nepredvidenih dogodkov, pa je lahko celo usodna. V informacijski dobi dobra praksa varnostnega shranjevanja podatkov postaja vedno bolj pomembna, če ne celo nujna. S podatki, katerih izguba bi vplivala na poslovanje podjetja in morda tudi njihovih poslovnih partnerjev, pa operirajo tako večji kot tudi najmanjši poslovni subjekti na trgu.

Dobra praksa varnostnega shranjevanja podatkov zato ne sme biti »le tehnična« rešitev. V strategijo varnostnega shranjevanja podatkov naj bo aktivno vključeno vodstvo podjetja kot njen nosilec in izvajalec. Priporočljivo je dobro poznavanje načinov shranjevanja, prednosti in slabosti različnih oblik ter pravic do dostopanja varnostnih kopij. Večini nevarnosti, ki »pretijo« na podatke, se lahko izognemo z učinkovitimi proaktivnimi in preventivnimi ukrepi ter predvidevanjem različnih scenarijev z jasnimi odločitvami.

Dejavniki, ki vplivajo na izgubo podatkov

Najpogosteje na izgubo podatkov vpliva človeški dejavnik, vedno pogosteje pa se srečujemo s kriptovirusom in drugimi oblikami kriminala. Med človeške napake spada tudi nehoteno brisanje podatkov in napačno shranjevanje, ne moremo pa preprečiti tudi nesreč, ki so izven našega nadzora, kot so naravne nesreče, požari in celo vojne. Pogosto se izguba podatkov zgodi tudi zaradi prepričanja, da bi podatki morali biti varno shranjeni, a se izkaže, da je t.i. »back-up« neuporaben. Zelo pomemben je namreč tudi način, na katerega se shranjujejo varnostne kopije in kako hitro lahko pridobimo izgubljene podatke.

Posledice izgube podatkov za poslovni subjekt

Vsaka izguba podatkov lahko pomembno vpliva na poslovanje subjekta, resnost izgube podatkov pa lahko ocenimo po posledicah za podjetje. Te so lahko upad ali izguba produktivnosti, saj je moten ali prekinjen proces poslovanja, zmanjšanje ugleda in zaupanja strank do podjetja, nezmožnost izpolnjevanja zahtev. Najhujše posledice pa so zagotovo odškodninska in kazenska odgovornost, izguba strank in dobička ter celo propad podjetja. Še posebej v tujini je tožba poslovnega partnerja zaradi izgube podatkov, popolnoma uveljavljena praksa.

Po podatkih podjetja iStore je kar 78 % podjetij, pri katerih je prišlo do izgube podatkov, imelo backup oziroma so menili, da ga imajo, a ta ni bil učinkovit. To se lahko zgodi iz več razlogov, in sicer zaradi neprimerne konfiguracije, neprilagoditve načina varnostnega shranjevanja podatkov glede na spremembe sistema, nepoznavanja delovanja back-upa, prekratke zgodovine shranjevanja, okvare ali izgube medija, izgube gesel, namernega uničenja ali shranjevanja v oblaku.

Kako torej skrbimo za poslovne podatke?

  • Dostop do varnostnih kopij naj ima le skrbnik, ta naj bo skrbno beležen in odobren s strani odgovorne osebe. Oseba, ki dostopa do produkcijskih podatkov, ne sme imeti dostopa do varnostnih kopij.
  • Podatki naj bodo shranjeni na oddaljeni lokaciji. Le tako se lahko ubranimo številnih nevarnosti, ki ogrožajo podatke, kot so požar, poplava, potres, razne druge nesreče, kriminal, terorizem, …
  • Podatki naj bodo šifrirani. Varnostne kopije morajo biti ustrezno zaščitene tako fizično kot tehnično. Šifriranje predstavlja enega ključnih varnostnih tehnologij pri pripravi varnostnih kopij. Pri šifriranju je pomembno, da ima šifrirani ključ izključno samo lastnik podatkov ter da se šifriranje izvaja na izvoru, pred prenosnom.
  • Ustrezno dolga zgodovina beleženja podatkov. Povprečna starost podatkov, ki se obnavljajo iz varnostnih kopij znaša več kot tri mesece zato je pomembno, da nastavimo ustrezno politiko glede hranjenja varnostnih kopij.
  • Varnostne kopije naj se redno preverjajo. Edini način, s katerim lahko 100% potrdimo uporabnost backupa je obnovitev podatkov iz back-upa. Redno periodično preverjanje je zato nujno potrebno.
  • Sistemski in podatkovni back-up naj bosta ločena. Sistemi so pomembni, saj omogočajo uporabo podatkov. A sistem je vedno možno ponovno vzpostaviti, podatki pa niso obnovljivi. Zato je vedno potrebno najprej poskrbeti za backup podatkov.
  • Preverite vaše poslovne partnerje. Izguba podatkov vaših poslovnih partnerjev lahko ogrozi tudi vaše podjetje.
  • Zagotovite si hiter in zanesljiv dostop do varnostnih kopij. V primeru potrebe po podatkih, morajo biti ti dostopni v najkrajšem možnem času.

Za več informacij o varnostnem shranjevanju podatkov pišite na info@fin-servis.si.