Podatki računovodstva so osnova za odločitve managerjev

Potreba po večji vpletenosti

Danes so v Sloveniji računovodje premalo vpleteni in vključeni v procese dela ter odločanja. Zaradi takšnega načina dela v odnosu med računovodstvom in drugimi poslovnimi procesi ne prihaja do sinergij, do ustvarjanja dodane vrednosti, prav tako se izgubljajo priložnosti za optimizacijo poslovnih procesov, prihranke in odpravljanje potencialnih nepravilnosti, še predno se te zgodijo.

Svetovalna vloga računovodje

Potrebno je spremeniti stališče, pogled in razumevanje računovodske funkcije pri managerjih. Računovodja mora biti eden izmed ključnih tvorcev procesov v podjetju. Njegovo delo je ažurna in hitra priprava, združevanje ter posredovanje podatkov upravi, ki na podlagi teh sprejema informirane in smotrne zaključke. Oblikovati je treba komunikacijsko pot obveščanja z informacijami, da ima računovodja ves čas na voljo vse informacije, zaradi česar lahko pravočasno reagira in vodstvu predstavi učinkovite rešitve. Poda vpogled na to, kako bodo določene odločitve vplivale na poslovanje in na finačno stanje ali izid družbe. Direktorji naj se z njimi posvetujejo pred investiranjem, pogajanjem z banko, najemanjem kredita, ocenjevanjem tveganja in planiranju finančnih tokov.

Razumevanje, digitalizacija in izbira pravega izvajalca

Če direktor v podjetju nima težav z računovodstvom, to ne pomeni, da slednje deluje učinkovito. Vsak manager naj preveri, v kakšnem stanju imajo urejeno računovodstvo, naj ga spremlja in razume, kako so urejeni njegovi procesi.

Preveriti je potrebno tudi, ali digitalizaciji podjetja in predvsem digitalizaciji osrednjih procesov v podjetju sledi finančno-računovodski del. Za podjetje nikakor ni dopustno, da računovodstvo ostane v časih, ki so minili, vodstvo pa naj se prepriča, kakšne rešitve in tehnološke novosti jim ponuja tržišče.

Če ima podjetje najeto zunanje računovodstvo, je potrebno preveriti, ali od njih dobivajo ažurne podatke, ali je poslovanje res učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno. Vsak manager naj se poglobi v vsebino knjig, razumeti mora, na kakšen način potekajo ti procesi, ali so primerni ali ne, ali dobijo prave informacije v pravem trenutku in na pravem mestu. Če pri obstoječem ponudniku ne dobijo celovite storitve, naj poiščejo novega, pri čemer je strah pred menjavo povsem odveč. Prevečkrat podjetja ostajajo zvesta izbranim izvajalcem ravno zaradi strahu, ker gre za občutljive poslovne informacije, bojijo se, da bo ob menjavi moten njihov poslovni proces. Vendar temu še zdaleč ni tako. Menjava ponudnika računovodske storitve se lahko izpelje povsem nemoteno, saj je pomembno, da podjetje menjave ne občuti. Prehod se zato planira vnaprej, sploh pri večjih strankah, najbolje je 1. januarja. V kolikor podjetje potrebuje ali ostane brez računovodstva čez noč, pa je seveda možen tudi ad hoc prevzem na način, ki bo za podjetje najmanj moten in najbolj učinkovit.

“Managerjem svetujemo, da preverijo, na kakšen način je urejeno njihovo računovodstvo in na kakšen način so urejeni z njim povezani procesi. Naj ne čakajo, da jih k vpogledu v procese prisilijo šele že nastali problemi. Računovodstvo naj zagotavlja ažurne, točne in hitre podatke, poslovanje na njihovi osnovi pa naj bo učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno,” Tone Dolenšek, direktor podjetja FIN SERVIS, ki zagotavlja celovite računovodske, poslovne in finančne rešitve.