Kako v krizi do rešitev?

Katere spremembe lahko pričakujemo v prihajajočem obdobju?

1. Spremembe, ki jih bodo vodile tehnologije in digitalizacija:

 • Spremembe povezane z aplikacijo razpoložljivih tehnologij – avtomatizacija procesov, optimizacija procesov => nižji stroški
 • Digitalna transformacija – inovativna aplikacija razpoložljivih tehnologij za spremembo poslovnega modela => dvig konkurenčnosti

2. Spremembe v poslovnih modelih – platforme in ekosistemi:

 • Poslovni model mora odražati spremembe, ki se dogajajo pri kupcih
 • „One stop platform system“

3. Spremembe v obnašanju, pričakovanjih in potrebah pri potrošnikih in pri zaposlenih

 • Potrebe in pričakovanja po varnosti zanesljivost, odgovornost, partnerski odnos, ipd.
 • Pričakovanja po odlični izkušnji – bolj kot kvaliteta samega izdelka/storitve nas zanima kvaliteta izkušnje pri nakupu in uporabi izdelka/storitve; kako želim kupiti, kako želim potrošiti, kako želim doživeti.

Kako lahko danes postopamo, kakšne so rešitve?

 • Naredimo vse, da preživimo: torej stabiliziramo finančno stanje, imamo transparenten odnos do zaposlenih, strank, dobaviteljev, deležnikov ter gradimo in ohranjamo partnerski odnos s strankami.
 • Razvijemo strategijo za naslednjih 6 – 12 mesecev: torej ugotavljamo in spremljamo kratkoročne predpostavke, razvijamo scenarije na podlagi predpostavk ter prilagajamo aktivnosti scenarijem in spremembam.
 • Definiramo prihodnost: torej kakšna je naša vizija, ali naše poslanstvo še drži, definiramo 10-15 dolgoročnih predpostavk, ki jih vidimo kot kritične ter povežemo srednjeročne aktivnosti z dolgoročnimi predpostavkami.

Kako razviti strategijo za naslednjih 6 – 12 mesecev?

Ne preostane nam drugega, kot da predpostavljamo. Doslej smo bili navajeni oz. celo razvajeni, da se odločamo in delujemo na podlagi dejstev iz preteklosti, vendar smo trenutno v situaciji, ko dejstev, ki bi se jih lahko oprijeli, enostavno ni. Še nikoli se nismo srečali s tovrstno situacijo in ni preteklosti, ki bi se je lahko oprijeli.

Zato lahko le:

 • predpostavljamo, tako da PROAKTIVNO SKENIRAMO vse, kar se dogaja okoli nas in je za nas vsaj malo relevantno;
 • pripravimo širok nabor predpostavk in V TIMU izberemo tiste, ki se nam zdijo najbolj primerne (realne, nevarne, koristne, optimistične, pragmatične, pesimistične, ipd.),
 • na podlagi izbranih predpostavk izdelamo možne SCENARIJE, se odločimo, po katerem scenariju bomo začeli,
 • ves čas MERIMO in SPREMLJAMO REZULTATE, ali se izbrane predpostavke in scenarij uresničujejo,
 • čim zaznamo spremembe med predvidenim in dejanskim, spremenimo delovanje po novem scenariju,
 • vse to počnemo dnevno, tedensko, mesečno – odvisno od narave posla oz. frekvence sprememb, ki se dogajajo in vplivajo na nas.

Povezetek: Online dogodek – FIN ZAJTRK: Kako v krizi do rešitev?

Predavatelj: Tomaž Pavlica, Palok d.o.o., svetovalec na področjih razvoja novih poslovnih modelov in strategij, digitalne transformacije.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: info@fin-servis.si.