Računovodje najpomembnejši zavezniki menedžerjev

Če je nekdaj veljalo, da računovodstvo obsega zgolj beleženje poslovnih dogodkov, je ta predstava v sodobnem času povsem zastarela.

Vloga računovodstva se je skozi leta korenito spremenila. Današnji računovodje imajo oziroma morajo imeti funkcijo svetovalca. V kriznih situacijah ponavadi na površje priplavajo pomanjkljivosti, ki jih sicer v ustaljenih časih ni zaznati, s tem pa se jasno pokaže, da imajo številna podjetja velik izziv s finančnimi in računovodskimi službami.

Na kaj naj bodo direktorji pozorni ob izbiri ali menjavi računovodskega servisa? In kaj vse vam nudi naš računovodski servis?

Sprejemanje pravih odločitev brez temeljnih podatkov je nemogoče

Dobro računovodstvo je nujno za učinkovito delovanje in poslovanje vsakega podjetja, saj so pravočasne, točne in ustrezne informacije temelj za odločanje. Nestanovitne razmere ponavadi razkrijejo, da ima veliko podjetij težave, saj vodstvo nima pravih podatkov in je posledično neinformirano ter negotovo v sprejemanju nadaljnjih odločitev in korakov. To izhaja predvsem iz izkrivljene predstave o vlogi računovodstva.

Številna podjetja računovodstvo še vedno dojemajo kot službo, ki zgolj beleži podatke, v resnici pa gre za ključno funkcijo, ki jim pomaga sprejemati najboljše odločitve na podlagi podatkov v realnem času. Hkrati se izzivi pojavljajo tudi pri internih računovodstvih, ki so vrsto let prisotna v podjetju in posledično navajena na isti način dela, zato se zelo težko prilagajajo hitrim spremembam in nanje nikakor niso pripravljena.

Nasvet: V dobrih časih se morda zdi, da računovodska funkcija nima velike dodane vrednosti. Če direktor v podjetju nima težav z računovodstvom, to še ne pomeni, da slednje deluje učinkovito. Vsak podjetnik bi moral preveriti, v kakšnem stanju ima urejeno računovodstvo, ga spremljati in razumeti, kako so urejeni njegovi procesi.

Premik v razumevanju – od beleženja podatkov do svetovanja

Ena od najpomembnejših točk je, da je vloga računovodstva bistvenega pomena in resnično neprecenljiva, zlasti v kriznih situacijah. Podjetja in vodstvo od računovodstva potrebujejo vsebinsko podporo na področju strateškega razmišljanja ter pri postavitvi ciljev razvoja njihovega podjetja.

Podjetja se vse bolj obračajo na računovodske svetovalce za kritičen poslovni nasvet in podporo pri obvladovanju upada poslovanja, optimiziranju svojega poslovanja in stroškov, krmarjenju skozi zapletene vladne programe ter pridobivanju pomoči.

Direktorji prepoznavajo, da jim računovodski svetovalci s svojo dodano vrednostjo pomagajo pluti po neznanem, olajšajo razvoj in iskanje rešitev ter nudijo nasvete in spodbudo za naprej. Prav tako odigrajo ključno vlogo s podporo podjetjem pri ponovnem zagonu in prilagajnju njihovih poslovnih modelov.

Nasvet: Direktorji morajo imeti s svojim računovodstvom odnos, ki temelji na zaupanju, ter ga posledično vključevati v procese dela ter odločanja. Premajhna vpletenost računovodske funkcije se kaže predvsem v izgubljenih priložnostih za optimizacijo poslovnih procesov, prihrankih ter odpravljanju potencialnih nepravilnosti, še predno se te zgodijo.

Brez strategije denarnih tokov

Veliko podjetij se sooča tudi z likvidnostnimi težavami, ki so vidne šele, ko pride do kriznih situacij.

Skupaj z vodstvom podjetij bi moralo računovodstvo pripraviti seznam oprijemljivih ukrepov, ki jih morajo podjetja uvesti z namenom izboljšanja likvidnosti ter začrtati več različnih scenarijev. Torej, kako dolgo lahko določeno podjetje preživi v stanju, v kakršnem je s trenutno likvidnostjo, kako dolgo bo preživelo, če sprejmejo en del ukrepov, ter kako dolgo, če sprejmejo drug, še bolj drastičen del ukrepov.

V takšmnih situacijah je treba določiti prednostne naloge glede na zastavljene scenarije in naši računovodski svetovalci usmerjajo podjetja pri pogajanju z upniki, dobavitelji, bankami, pri pošiljanju delavcev na čakanja, odpuščanjih, iskanju rešitev za nove denarne tokove ipd.

Nasvet: Vodstvo naj skupaj z računovodskimi svetovalci pripravi strategijo denarnih tokov in različne scenarije, s pomočjo katerih se bodo izognili nepredvidenim situacijam. Podjetje je namreč kot organizem, če nima pravočasno postavljene diagnostike, se vodstvo ne more odločiti, katero je tisto pravo zdravilo, s katerim ga bo pozdravilo.

Direktorjem torej svetujemo, da preverijo, na kakšen način je urejeno njihovo računovodstvo in na kakšen način so urejeni z njim povezani procesi. Naj ne čakajo, da jih k vpogledu v procese prisilijo šele že nastali problemi.

Računovodstvo naj zagotavlja ažurne, točne in hitre podatke, poslovanje na njihovi osnovi pa naj bo učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno.

Če direktorji ugotovijo, da trenutno nimajo celovite storitve, naj ne ostajajo zvesti izvajalcem zgolj zaradi strahu, ker gre za občutljive poslovne informacije oz. ker se bojijo, da bo moten njihov poslovni proces, saj saj se mora menjava izvesti tako, da podjetje tega na svojem poslovnem procesu ne občuti.